Zoznam tried v karanténe ZŠ Okružná 17 Michalovce
p.č. názov triedy karanténa od karanténa do (vrátane)
1 . 3.C 4.11.2021 12.11.2021
2 . 4.E 4.11.2021 12.11.2021
3 . 1.C 8.11.2021 12.11.2021
4 . 1.B 8.11.2021 12.11.2021
5 . 7.D 8.11.2021 15.11.2021
6 . 8.C 8.11.2021 12.11.2021
7 . 5.A 9.11.2021 12.11.2021
8 . 3.E 10.11.2021 15.11.2021
9 . 4.D – čiastočne 10.11.2021 15.11.2021
10 . 3.B 16.11.2021 19.11.2021
11 . 8.A – čiastočne 18.11.2021 26.11.2021
12 . 2.A 19.11.2021 26.11.2021
13 . 1.A 24.11.2021 1.12.2021
14 . 4.C 24.11.2021 26.11.2021
15 . 5.C 25.11.2021 29.11.2021
16 . 1.E 26.11.2021 3.12.2021
17 . 2.B 27.11.2021 2.12.2021
18 . 4.B 26.11.2021 4.12.2021
19 . 6.A 26.11.2021 3.12.2021