Akadémie

Ako bolo, je a bude  2013

Čriepky zo Zemplína 2014

40. výročie vzniku školy 2015

 

Dni Južanov

Deň Južanov 2013

Deň Južanov 2014

Deň Južanov 2016

 

Žiacke vedecké konferencie

V. ŽVK 2011

VI. ŽVK 2012

VII. ŽVK  2013 

VIII.ŽVK 2014

IX.ŽVK 2015

X.ŽVK 2016

 

Školské športové olympiády

XXVIII.ŠŠO 2013

XXIX.ŠŠO 2014

XXX.ŠŠO 2015

XXXI.ŠŠO 2016

 

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne 2012

Tvorivé dielne 2013

Tvorivé dielne 2014

Tvorivé dielne 2015

Tvorivé dielne 2016