JEDÁLNY LÍSTOK

Odhlásenie zo stravy – Môžete sa odhlásiť po novom aj cez tento link, prihlasovacie meno je v tvare priezviskomeno  a heslo Váš variabilný symbol. Potrebné je po prihlásení sa do konta na webstránke, zadať v nastaveniach Váš email a zmeniť heslo. Pri odhlásení zo stravy, ak odškrtnete okienko, treba aj odoslať údaj. Odhlásenie cez aplikáciu je možne len deň dopredu do 14:00.

SLUŽBY v ŠJ 22/23 – 1. polrok 

SLUŽBY V ŠJ 22/23 – 2. polrok 

Finančné pásma na nákup potravín

Vedúca jedálne: Mária Germušková
Tel.:

email:

056/64 31 371

maria.germuskova@zsokruzna.sk

Ceny obedov: 1. – 4. ročník – 1,50 € + 0,20 réžia= 1,70 € 
  5. – 9. ročník – 1,70 € + 0,20 réžia= 1,90 €
   
                 

Platba za stravné: Uhrádza sa mesačne vopred najneskôr do 5. dňa v mesiaci: -poštovou poukážkou -trvalým príkazom -inak č. účtu IBAN: SK45 7500 0000 0040 2817 5951 

Vyhlasovanie z obedov: Upozorňujeme hlavne na vyhlasovanie žiakov počas choroby, kúpeľnej liečby, športových podujatí a pod. Žiaka je možné vyhlásiť zo stravy deň vopred u vedúcej ŠJ a nie u triedneho učiteľa. V prípade ochorenia žiaka/žiačky je možné neodhlásenú stravu v prvý deň vybrať do obedára. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade potreby – nejasností sa obráťte na vedúcu ŠJ. Telefón: 056/6431371. Ďakujem! Vedúca ŠJ.