Školský rok 2023/2024

1.stupeň   

I.A                   Mgr. Beáta Černochová

I.B                   Mgr. Júlia Pavlová

I.C                   Mgr. Danka Petrovičová

I.D                  Mgr. Lenka Babjáková

I.E                   Mgr. Marta Paligová

II.A                  PaedDr. Mariana Fejková

II.B                   Mgr. Eva Ferenčíková

II.C                   Mgr. Zuzana Gazdočková

II.D                  Mgr. Viktória Paľová

II.E                   PaedDr. Alena Kuchárová

III.A                 PaedDr. Marianna Lipková

III.B                 Mgr. Katarína Jurčišinová

III.C                 Mgr. Katarína Kelemenová

III.D                 Mgr. Ľudmila Kuliková

III.E                 Mgr. Jana Pajtášová Paľová

IV.A               PaedDr. Dana Stretavská

IV.B                Mgr. Kamila Mašlanková

IV.C                PaedDr. Dana Kočišková

IV.D               Mgr. Jaroslava Pillárová

 

2.stupeň

V.A                 Ing. Jana Tocíková

V.B                Mgr. Jaroslav Dargaj

V.C                Mgr. Anna Nahálková

V.D               Mgr. Ľubica Voroňáková

VI.A                 Mgr. Milada Pradová

VI.B                 Mgr. Zuzana Bziková

VI.C                 PhDr. Martina Rusnáková

VI.D                 PaedDr. Renáta Záborská

VI.E                 Mgr. Ivana Pavlikánová

VII.A               Mgr. Renáta Šafinová

VII.B                Mgr. Zuzana Dzvoniková

VII.C                Mgr. Ľubica Ivanová

VII.D               PaedDr. Anna Vojtková

VII.E                Mgr. Terézia Pšaková

VIII.A              Mgr. Sergej Bajcura

VIII.B              Mgr. Dominika Horňaková

VIII.C              RNDr. Danka Kočišová

VIII.D              PaedDr. Dana Hamariková

IX.A             Mgr. Anna Timková

IX.B             Mgr. Monika Padová

IX.C             Mgr. Gabriela Žalobínová

IX.D             Mgr. Katarína Grobelníková

 

 

 

 

Beztriedni učitelia

Mgr. Juraj Čižmár

Mgr. Katarína Hičová

Mgr. Iveta Hudáková

Mgr. Anna Hurčíková

Mgr. Viktor Kostovčík

PaedDr. Katarína Kravčíková

Mgr. Henrich Marcinčák

Mgr. Dáša Marcinčáková

Mgr. Martin Melník

Mgr. Martina Neumeisterová

Mgr. Ivan Rebej

RNDr. Štefánia Sabolová

Mgr. Michaela Sedláková

Mgr. Sidónia Tomášová Czetöová

Mgr. Monika Tomovčíková

 

Mgr. Martin Hasaralejko                                        

Mgr. Juraj Gajdošoci                                              

Mgr. Sergej Barilik                                  

Mgr. Ján Meňky                                              

 

 

Vychovávateľky ŠKD

I.odd. ŠKD Anna Dragúňová

II.odd. ŠKD Viera Jacková

III. odd. ŠKD Bc. Natália Korčáková

IV.odd. ŠKD Bc. Gabriela Hospodárová

V.odd. ŠKD PhDr. Martina  Kotorová

VI.odd. ŠKD Mgr. Ivana Horňáková

VII.odd. ŠKD Ľubica Štefanová

VIII.odd. ŠKD Gabriel Sabolová

IX.odd. ŠKD Andrea Juhásová

X. odd. ŠKD  Bc. Katarína Halušková

XI. odd. ŠKD Jela Smutná Herczeghová  

XII.odd. ŠKD Eva Eštoková

XIII.odd ŠKD Lenka Farbárová

XIV. odd. ŠKD Jana Musbihová