Školský rok 2022/2023

1.stupeň   

I.A                  PaedDr. Mariana Fejková

I.B                   Mgr. Eva Ferenčíková

I.C                   Mgr. Zuzana Gazdočková

I.D                  Mgr. Viktória Paľová

I.E                   PaedDr. Alena Kuchárová

II.A                 PaedDr. Marianna Lipková

II.B                 Mgr. Katarína Jurčišinová

II.C                 Mgr. Katarína Kelemenová

II.D                 Mgr. Ľudmila Kuliková

II.E                 Mgr. Jana Pajtášová Paľová

III.A               PaedDr. Dana Stretavská

III.B                Mgr. Miroslav Karoľ

III.C                PaedDr. Dana Kočišková

III.D               Mgr. Monika Padová

IV.A               Mgr. Beáta Černochová

IV.B                Mgr. Lenka Babjáková

IV.C                Mgr. Danka Petrovičová

IV.D               Mgr. Monika Tomovčíková

IV.E                Mgr. Marta Paligová

 

2.stupeň

 

V.A                 Mgr. Milada Pradová

V.B                 Mgr. Zuzana Bziková

V.C                 PhDr. Martina Rusnáková

V.D                 PaedDr. Renáta Záborská

V.E                 Mgr. Ivana Pavlikánová

VI.A               Mgr. Renáta Šafinová

VI.B                Mgr. Zuzana Dzvoniková

VI.C                Mgr. Ľubica Ivanová

VI.D               PaedDr. Anna Vojtková

VI.E                Mgr. Terézia Pšaková

VII.A              Mgr. Sergej Bajcura

VII.B              Mgr. Dominika Horňaková

VII.C              RNDr. Danka Kočišová

VII.D              PaedDr. Dana Hamariková

VIII.A             Mgr. Anna Timková

VIII.B             Mgr. Ľubica Voroňaková

VIII.C             Mgr. Gabriela Žalobínová

VIII.D             Mgr. Katarína Grobelníková

IX.A               Mgr. Anna Nahálková

IX.B                Mgr. Jaroslav Dargaj

IX.C                Ing. Jana Tocíková

IX.E                Mgr. Katarína Hičová

 

Beztriedni učitelia

 

Mgr. Júlia Pavlová

Mgr. Juraj Čižmár

Mgr. Iveta Hudáková

Mgr. Anna Hurčíková

Mgr. Viktor Kostovčík

PaedDr. Katarína Kravčíková

Mgr. Henrich Marcinčák

Mgr. Dáša Marcinčáková

Mgr. Martin Melník

Mgr. Martina Neumeisterová

Mgr. Ivan Rebej

RNDr. Štefánia Sabolová

Mgr. Michaela Sedláková

Mgr. Martin Hasaralejko                                        

Mgr. Juraj Gajdošoci                                              

Mgr. Sergej Barilik                                  

Mgr. Ján Meňky                                              

 

Vychovávateľky ŠKD

 

I.odd. ŠKD PhDr. Martina  Kotorová

II.odd. ŠKD Mgr. Ivana Horňáková

III.odd. ŠKD Bc. Gabriela Hospodárová

IV.odd. ŠKD Viera Jacková

V.odd. ŠKD Gabriel Sabolová

VI.odd. ŠKD Andrea Juhásová

VII. odd. ŠKD  Bc. Katarína Halušková

VIII. odd. ŠKD Jela Smutná Herczeghová  

IX.odd. ŠKD Ľubica Štefanová

X.odd. ŠKD Eva Eštoková

XI.odd. ŠKD Anna Dragúňová

XII. odd. ŠKD Bc. Natália Korčáková

XIII. odd. ŠKD Jana Musbihová

XIV. odd. ŠKD Svetlana Tkáčová