“Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia.“

 

                                                                       Svetová zdravotnícka organizácia

 

Mgr. Martina Gejgušová

psychológ

 

Pracovná doba:

Streda: 7:30 -15:30

Štvrtok: 7:30 -15:30

Piatok: 7:30 -15:30

 

V prípade záujmu o konzultáciu je nutné objednať sa vopred

Kontakt: martinagejgusova@gmail.com

 

Kto je školský psychológ?

 

  • školský psychológ je odborným zamestnancom školy
  • nie je všeodborník –  čo nie je v jeho kompetencii, odporučí zákonným zástupcom riešiť návštevou iného odborníka/kolegu
  • v škole nevyučuje, ale realizuje preventívne aktivity, v prípade ohrozujúcej alebo emocionálne náročnej situácie vedie v triede intervenčné aktivity
  • pracuje so žiakmi v triedach, menších skupinách, ale aj individuálne. Taktiež pracuje hromadne či individuálne s učiteľmi.
  • učiteľom poskytuje konzultácie (rozhovor o konkrétnych problémoch súvisiacich so vzdelávaním žiakov, triednych kolektívov)
  • pracuje s rodinou (rodičmi a zákonnými zástupcami) formou individuálnych stretnutí. Poskytuje im poradenstvo a konzultácie.
  • na škole pracuje počas vyučovania, ako aj po vyučovaní. Po dohode sa s ním môže stretnúť žiak, zákonný zástupca, učiteľ, prípadne kolega z iného zariadenia, s ktorými vedie rozhovor.