Školská psychologička: Mgr. Zuzana Pšaková

e-mail: zuzana.psakova@zsokruzna.sk

 

Konzultačné hodiny pre rodičov:

-konzultácia pre rodičov možná po e-mailovej komunikácií

Konzultačné hodiny pre žiakov a učiteľov:

Pondelok:   8:30-12:30                      13:00-14:00

Utorok:       8:30-12:30                      13:00-14:00               

Streda:        8:30-12:30

           

Kde ma nájdete: v kabinete výchovného poradcu na prvom poschodí

Úlohy školského psychológa na ZŠ:

 • najpodstatnejšou úlohou školského psychológa je pomoc žiakom, učiteľom a rodičom pri výchove a vzdelávaní. Prítomnosť psychológa v škole umožňuje riešiť problémy žiakov priamo v školskom zriadení.

Ďalšie úlohy sú tieto:

 • spolupracuje so školou, žiakmi, rodičmi a učiteľmi
 • vykonáva sociometriu na zistenie klímy v triede z dôvodu prevencie vzniku negatívnych vzťahov a narušenia fungovania žiakov počas vyučovacieho procesu
 • poskytuje individuálne a skupinové konzultácie pre potreby žiakov, učiteľov a rodičov
 • navštevuje triedy za účelom pozorovania vhodného, prípadne nevhodného správania, ktoré by mohlo narušiť vyučovací proces
 • vykonáva sociálno – psychologický výcvik za účelom zmiernenia napätia, úzkosti alebo možného zaťaženia žiakov
 • zameriava sa na problémy obmedzujúce fungovanie v škole ako napríklad poruchy učenia, správania, hyperaktivity a podobne
 • venuje sa adaptácií nových žiakov na podmienky školy a školských kolektívov
 • okrem toho vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov
 • blízko spolupracuje s výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom
 •  v prípade potreby spolupracuje s CPPPaP, CŠPP