Dňa 19.6.2024 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie do čistiarne odpadových vôd Kokšov – Bakša pri Košiciach. Absolvovali prehliadku čistiarne, ktorá bola rozdelená na dve časti a to mechanické a biologické čistenie odpadových vôd. Žiaci si overili svoje vedomosti v praxi a presvedčili sa, že je potrebné odpadovú vodu vyčistiť, predtým ako ju vypustíme do prírody. Skôr ako sa odpadová voda vráti do vodného cyklu, vyčistí sa od kontaminantov a znečisťujúcich látok, aby sa zabezpečila ochrana našich prírodných vôd a podporila výroba pitnej vody.