Riaditeľstvo ZŠ Okružná 17, Michalovce udeľuje všetkým žiakom našej školy dňa 14.6.2024 (piatok) riaditeľské voľno z dôvodu účasti zamestnancov školy na metodických dňoch.

 

                                                                      Riaditeľstvo ZŠ Okružná 17, Michalovce