Dňa 3.5.2024 na ZŠ Okružná 17, Michalovce sa konala mestská súťaž „Viem, čo neviem“. Súťažili žiaci mestských škôl štvrtého a ôsmeho ročníka

 

Vyhodnotenie:

 

Žiaci kategórie I.  súťažili individuálne v teoretickej časti z prírodovedy a vlastivedy, kde mohli získať maximálny počet bodov spolu  – 100

V praktickej časti (určovanie živočíchov a rastlín) mohli získať maximálny počet  – 20

 

108 b získala žiačka Ema M.                     ZŠ Moskovská 1, Mi   – 1. miesto

 

106 b získala žiačka Yvette K.                  ZŠ Okružná 17, Mi   –   2. miesto

 

105 b získal žiak Samuel N.                       ZŠ Školská 2, Mi    –     3. miesto

 

    

Žiaci kategórie II. súťažili individuálne v teoretickej časti z prírodopisu, chémie, fyziky, matematiky, kde mohli získať maximálny počet bodov spolu – 120

 

110 b získala žiačka Alexandra S.    ZŠ Okružná 17, Mi    – 1. miesto

 

104,5 b získala žiačka Tamara F.     ZŠ Okružná 17, Mi    – 2. miesto

 

104,5 b získal žiak Štefan P.            ZŠ Krymská 5,  Mi   – 2. miesto  

 

96 b získal žiak Eduard Č.                ZŠ Švermu 6, Mi    – 3. miesto