V rámci spolupráce rodiny a školy sa dňa 17.1.2024 uskutočnilo stretnutie školského podporného tímu (ŠPT) s rodičmi našich žiakov. Seminár bol dobrovoľný, s cieľom priblížiť rodičom našu prácu, názorne ukázať a podať podrobnejšie informácie o tom, čo robíme, akým spôsobom, akými metódami pracujeme s ich deťmi, a poskytujeme podporu nielen deťom, ale aj rodičom samotným. Po predstavení práce jednotlivých členov ŠPT, sme si spolu zažili aj zážitkovú aktivitu. Diskusia a zodpovedanie otázok prebiehalo počas celého stretnutie v otvorenej a príjemnej atmosfére.  Aj na základe pozitívnych spätných väzieb od rodičov veríme, že toto naše stretnutie bolo veľkým prínosom!

Ďakujeme za Vašu účasť!

 

                                                                        Mgr. Lucia Kudláčová

                                                                         Sociálna pedagogička