Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024  bude 4. septembra 2023

04. 09.2023 sa obedy v ŠJ vydávať nebudú a fungovať nebude ani ŠKD

Suchý variant ( v prípade pekného počasia )       

Žiaci 1. ročníka spolu so svojimi rodičmi cez VCHOD B (predný  vľavo) pôjdu do jedálne školy 7.45 hod., kde ich budú  očakávať triedne pani učiteľky a vychovávateľky, ktoré si ich pridelia do jednotlivých tried.

Žiaci 5. ročníka cez vchod D (zadný vchod zo šk. dvora) pôjdu do átria školy 7.45 hod., kde ich budú  očakávať triedne pani učiteľky, ktoré si ich pridelia do jednotlivých tried.

Žiaci 2.-9. ročníka o 8.15 hod. sa sústredia pri svojich triednych  na školskom dvore na asfaltovej ploche

O 8.30 hod. slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Mokrý variant ( v prípade dažďa )       

Žiaci 1. ročníka spolu so svojimi rodičmi cez VCHOD B (predný  vľavo) pôjdu do jedálne školy 7.45 hod. , kde ich budú  očakávať triedne pani učiteľky a vychovávateľky, ktoré si ich pridelia do jednotlivých tried.

Žiaci 5. ročníka cez vchod D (zadný vchod zo šk. dvora) pôjdu do telocvične školy 7.45 hod. , kde ich budú  očakávať triedne pani učiteľky, ktoré si ich pridelia do jednotlivých tried.

Žiaci 2.-9. ročníka o 8.15 hod.  sa sústredia v svojich triedach.

O 8.30 hod. slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 v školskom rozhlase

 

Tešíme sa na Vás.