V spolupráci s mestom,  poslancami za sídlisko Juh a školami na sídlisku Juh,  naša škola organizovala dňa 16.6.2023 Deň Južanov. Napriek veľmi nepriaznivému počasiu sa musela športová časť ale aj kultúrny program presunúť do vnútorných priestorov školy. Žiaci s rodičmi si mohli vyskúšať športové disciplíny ako kop penált na hádzanársku bránku, 7- metrový hod na hádzanársku bránku, prekážkový beh, už letí Vortex, hod na vytýčený cieľ. Tí  najúspešnejší v športových disciplínach získali zaujímavé ceny. Potom nasledoval veľmi bohatý kultúrny program na ktorom  vystúpili jednotlivé školy so svojim programom.