Dňa 25.5.2023 sa žiaci tried 5.E, 6.A, 6.E zúčastnili exkurzie v Observatóriu v Kolonickom sedle. Prehliadka pozostávala z dvoch častí. Vonku žiaci pozorovali ďalekohľadom Slnko, na ktorom videli slnečnú škvrnu a erupcie. Žiaci odmerali čas pomocou slnečných hodín a porovnali ho s časom na hodinkách. Videli aj Vihorlatský národný teleskop (VNT), dnes druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku. V priestoroch observatória mali žiaci prednášku s animáciou na tému súhvezdia, jasné hviezdy a objekty vzdialeného vesmíru.