Žiaci 8. ročníka sa v máji zúčastnili exkurzie do Solivaru pri Prešove. Areál Národnej kultúrnej pamiatky patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku, ide o unikátny komplex technicko – technologických objektov na čerpanie a varenie soli pochádzajúci zo 17. storočia. Medzi najvýznamnejšie patrí gápeľ – zariadenie na čerpanie soľanky pomocou konských záprahov. Súčasťou prehliadky boli jednotlivé budovy v areáli ako napríklad šachta Leopold, zásobníky soľanky – četerne, varňa František a sklad soli – Komore.