Dňa 28.marca oslávili učitelia svoj sviatok – Deň učiteľov.

Pri tejto príležitosti sme nezabudli na našich bývalých učiteľov – dôchodcov. Milým slovom ich privítalo nové vedenie školy. Spoločné stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, družnom rozhovore o pekných časoch prežitých so žiakmi na našej šestke. Spomienky doplnili žiaci sviežim spevom. Tento rok si pozreli vynovený interiér i areál školy. Sprievodcom im bol súčasný riaditeľ školy Mgr. Martin Nebesník.

Na záver príjemného stretnutia si navzájom zaželali, aby sa mohli o rok znova stretnúť.