Riaditeľstvo Základnej školy Okružná 17, Michalovce Vám týmto oznamuje, že dňa  22.3.2023  v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z § 150 ods.5 ,udeľuje riaditeľské voľno žiakom   5. – 8. ročníka  z dôvodu Testovania 9.

 

                                                                                       Mgr. Martin Nebesník                                                                                                                                               

                                                                                             Riaditeľ školy