„ŠESTKA Váš šiesty zmysel“ – pozvánka na Tvorivé dielne

stredu 16. marca Základná škola Okružná 17 v Michalovciach otvorí svoje brány pre rodičov a  budúcich prváčikov.

Od 15.30 sa na Vás tešia pani učiteľky, vychovávateľky i náš Špeciálny podporný tím.

Na 6-tich stanovištiach Vám pani učiteľky predstavia vyučovacie metódy, ktoré na našej škole využívame:

 • Klasické vyučovanie
 • Inovatívne metódy
 • Triedy pre nadané deti
 • Stanovište školskej zrelosti
 • Jazykové stanovište
 • Športové aktivity

Pani učiteľky Vám zodpovedne odpovedia na Vaše otázky, zatiaľ čo o detičky sa postarajú pani vychovávateľky.

Okrem informácii ohľadom vzdelávania pre Vás pripravujeme:

 • Prehliadku našej ŠESTKY
 • Sprevádzať Vás budú rozprávkoví maskoti
 • Malé občerstvenie
 • Po ukončení prehliadky malý darček J

 

Čo naša ŠESTKA ponúka:

 • Klasické spôsoby vyučovania
 • Inovatívne formy vyučovania ( Comenius Script, Heineho matematika, CLIL, Daltonske vyučovanie )
 • Predmet – Rozvoj životných zručností
 • ANJ od 1.ročníka
 • Obnovená výučba Techniky v dielňach a kuchynke
 • Individuálny prístup ku každému žiakovi
 • Špeciálny podporný tím
 • Školský informačný systém EDUPAGE
 • Rôznorodosť Záujmových útvarov
 • Športové triedy a CVČ zamerané na futbal a hádzanu – blízka spolupráca s MFK Zemplín a HK IUVENTA ( Športová akadémia )
 • Športové a umelecké krúžky ( Vybíjaná, Basketbal, Mažoretky, Folklórny krúžok, Školská kapela, Rozhlasový … )
 • Vedecké a jazykové krúžky ( Chemický, Biologický, Programovania, Anglický, Nemecký … )
 • Zrekonštruované vnútorné aj vonkajšie priestory, ktoré stále zveľaďujeme ( v štádiu realizácie je aj vonkajšia oddychová zóna s altánkom, vyučovacím priestorom a vyvýšenými záhonmi )
 • Zapájanie sa do rôznych súťaží, olympiád, projektov …
 • Aktívny Školský parlament ( organizovanie Majáles, Valentínsky ples, Mikulášske akcie, Vianočná burza, Deň rodiny a množstvo ďalších akcii počas školského roka )
 • Bohatý a kreatívny program v ŠKD

A omnoho viac ………….. za nás hovoria naše výsledky :)

letáčik k tvorivým dielňam

 

leták k zápisu

 

video Naša šestka