Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy a  karnevalov. Aj tento rok pani vychovávateľky zorganizovali v našich oddeleniach pre žiakov poobedie plné zábavy, hier a tanca.  Deti sa prezliekli do rôznych karnevalových masiek a dokázali, že fantáziu majú naozaj bezhraničnú.  Veď posúďte sami ….