Dňa 10.2.2023 sa uskutočnil relaxačný deň pre detí a zamestnancov školy. Celá relaxácia sa konala v tónoch relaxačnej hudby, ako aj vo vôni levandule, ktorá dokonale napomáha uvoľneniu. Relaxácie sa realizovali podľa vopred zapísaných tried na dané hodiny. Náplňou stretnutia bol v úvode príbeh s hlbokou myšlienkou, pri ktorej sa žiaci mohli sústrediť na hodnoty, ktoré sú pre človeka vzácne ako je dôvera, sebahodnota, pokora a empatia. Následne si žiaci v cielenej relaxácií  troška oddýchli a uvoľnili myseľ a telo. Po relaxácií som im adresovala pár prianí či želaní, aby našli v sebe vždy iskierku, ktorá im napomôže k vnímaniu, čo všetko je v duševnom živote dôležité.

 Ak je duša spokojná telo len odzrkadľuje jej stav.

V priebehu prestávok bola poskytnutá možnosť navštíviť relaxačnú miestnosť, pričom hlavnou podmienkou bolo úplne ticho v miestnosti a žiaci mohli zároveň využiť relaxačné aktivity, ktoré boli k dispozícií. Ako negatívum vnímam obmedzenú kapacitu pre zachovanie ticha v miestnosti, ale pevne verím, že ďalšia príležitosť realizácie tohto dňa bude možnosťou aj pre ďalších žiakov.

Možno si kladiete milí rodičia otázku prečo takáto aktivita?

Relaxácia v doslovnom význame znamená hlboké uvoľnenie napätia na úrovni telesnej, psychickej, nervovej, emocionálnej. Uvoľnenie pomáha obnoviť rovnováhu v organizme a navodzuje stav pohody a napĺňa energiou. Relaxácia zlepšuje sústredenie, pamäť, navodzuje pocit pokoja, istoty a sebadôvery, znižuje úroveň úzkosti, napätia, naučených obáv a neistoty. Napomáha k znižovaniu trémy, podpore odvahy a k odhodlaniu. Pozitívne ovplyvňuje osobnosť, trpezlivosť a vyrovnanosť tým, že pomáha človeku spojiť sa so sebou, so svojimi potrebami, túžbami a zdrojmi. Vedie k zlepšeniu životného štýlu a pomáha zvládať ťažké životné situácie.

 Na záver mi milí rodičia dovoľte zaželať niečo aj Vám:

„Prajem Vám, aby ste si aj vy našli chvíľku pre seba, kedy si oddýchnete a načerpáte silu. Majte sa radi. Ak ste vy spokojní a šťastní Vaše deti Vás budú nasledovať. Ste pre nich tým najlepším príkladom ako ich priviesť k možnostiam stíšiť sa a vnímať to čo sa nachádza hlboko v každom z nás, v našom srdci. Prajem Vám veľa síl a pokojných chvíľ. V prípade záujmu aj Vás rada privítam na relaxačnom stretnutí.

Vaša psychologička :)