Na základe vysokej chorobnosti žiakov a po odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Michalovce, riaditeľstvo školy sa rozhodlo prerušiť vyučovací proces v dňoch 14.12.2022- 16.12.2022 vrátane. Vyučovací proces pokračuje dňom 19.12.2022.

 

                                                          Mgr. Martin Nebesník
                                                                  riaditeľ školy