“Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody.”

                                                                                      Albert Einstein

Zážitkami k vede

Pedagógovia Základnej školy Okružná 17, Michalovce pripravili pre svojich žiakov prezentačné stánky jednotlivých vyučovacích predmetov. Dali si záležať na tom, aby naplnili motto: „Zážitkami k vede“.

Žiaci sa mohli tými najrozličnejšími spôsobmi dozvedieť množstvo zaujímavých informácií. V prezentačnom stánku Jazykoveda – to je veda, boli presvedčení, že ten, kto chce vo vede uspieť, musí vedieť, čo skúma, musí poznať významy slov, odborných termínov. Preto sa zamerali na krajinu jazykovedných disciplín a vybrali sa na potulky s ňou. Na žiakov čakali pútavé aktivity: Lov v mori slov, Kto bol Einstein?, Je i/y postrachom?, Rozprávam, ako mi zobák narástol, Hráme sa na učiteľa … Vekovo primeranými aktivitami si žiaci vyskúšali svoje schopnosti, zručnosti, logické myslenie i tvorivosť. Mali tak možnosť precvičiť si javy, s ktorými sa bežne stretávajú v škole.

Prezentačný stánok – Prírodné vedy plné zážitkov – ponúkal všetkým  prítomným možnosť oboznámiť sa s farebným svetom kvapalín, skupenskými premenami látok, či s odhaľovaním tajného písma. Žiaci poznávali najtypickejšie druhy minerálov, hornín a krásne odtiene polodrahokamov. Vyskúšali si aj staré techniky farbenia veľkonočných vajíčok, ktoré používali naši predkovia.

Záujem o informatiku  sa snažili vzbudiť pomocou pripravených robotov zo stavebníc Wedo, Lego Mindstorms. Návštevníci si medzi sebou zahrali Lego futbal a zasúťažili si s robotmi.

V rámci našej spolupráce s GPH Michalovce mali žiaci možnosť pozrieť si vesmír vo virtuálnej realite pomocou VR okuliarov.

Za účelom rozvoja priestorovej predstavivosti a logického myslenia riešili žiaci zápalkové hlavohlamy z matematiky

Stánok cudzích jazykov bol zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Žiaci použitím telefónu viedli telefonický rozhovor v troch jazykoch – angličtine, nemčine a ruštine. Prostredníctvom otázok o počasí, aktivitách vo voľnom čase, či cestovaní, si navzájom vymieňali informácie o sebe. Pre žiakov prvého stupňa boli pripravené aj zaujímavé aktivity na tému kolobeh vody, tajničky i osemsmerovky.

Vedecký stánok „Veľkí a malí letci“ bol zameraný na rozpoznávanie zvukov najznámejších vtákov u nás. Žiaci mali možnosť spoznať niektoré pierka operencov a zároveň mohli priradiť pierka k jednotlivým druhom vtákov. Dozvedeli sa niečo o živote včely medonosnej. Pokúsili sa rozoznať včelu od osy, spoznali rôzne výrobky z produktov včiel.  Vyskúšali si aj oblek včelára. Preskúmali plást, ochutnali sladký medík a nakoniec zrelaxovali pri „APITERAPII“.

V rámci prezentačného stánku geografie žiaci prezentovali jednotlivé krajiny sveta, ich typické črty, ktoré boli doplnené tradičnými odevmi, hudbou a obrázkami prezentovaných krajín. Hádanky, otázky, ukážky na mape… umožnili žiakom lepšie pochopiť pestrosť národov Zeme, ich vzájomné spolužitie. Cieľom boli aj boj so xenofóbiou a prevencia rasizmu.

 Jedným zo zaujímavých prezentačných stánkov v rámci Týždňa vedy a techniky bol aj stánok s názvom „Záleží mi na tebe“.

Týkal sa duševného zdravia a jeho cieľom bolo, aby žiaci vnímali podporu a pomoc odborných zamestnancov v škole. Tí v rôznych pútavých aktivitách so žiakmi, v príjemnej uvoľnenej atmosfére, počas tónov relaxačnej hudby,  zdôrazňovali individualitu, jedinečnosť a výnimočnosť každého žiaka. Vyvrcholením aktivít bolo úžasné dielko – mozaika žiakov.

 

A to najdôležitejšie – žiaci si užili veľa zábavy a vôbec si neuvedomili, že sa učili a precvičili si svoje vedomosti a zručnosti.