Zážitkami k vede je hlavnou témou v poradí už XIV. žiackej vedeckej konferencie, ktorú pravidelne organizuje ZS Okružná 17 v Michalovciach.

Žiaci našej školy si pripravujú pestrú paletu prezentácií, ktoré sa budú dotýkať rôznych oblastí vedy, fyziky, chémie, dejepisu, geografie i biológie.

Srdečne na ňu pozývame nielen žiakov školy, ale aj rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť, pretože Žiacka vedecká konferencia je určená všetkým, ktorí majú radi vedu, zaujímajú sa o ňu, bádajú, experimentujú, tvoria …

Veda nie je nuda – príďte sa o tom k nám presvedčiť 1. decembra o 16.00 hodine a spoločne zažime atmosféru pravej vedeckej konferencie.

Srdečne ste vítaní.

 

POZVÁNKA

Videopozvánka