Basketbalový klub 1.BK Michalovce v spolupráci s mestom Michalovce a ZŠ Krymská 5 Michalovce zorganizovali v stredu 23.11.2022 ďalší ročník podujatia pod názvom “Bav sa basketbalom ”. Akcia sa uskutočnila takmer po štvorročnej prestávke pre rôzne príčiny.

Tak ako posledné podujatie aj tentokrát sa akcia uskutočnila v telocvični ZŠ Krymská. Žiaci tu našli výborné podmienky na šport. Podujatia sa zúčastnilo päť základných škôl z Michaloviec, ktoré vytvorili spolu osem družstiev. ZŠ. J. Švermu, ZŠ Okružná a ZŠ P.Horova mali na podujatí po dve družstvá. Každá škola vytvorila zmiešané družstvo chlapcov a dievčat. Spolu sa do aktivít zapojilo 80 detí. Prvú časť tvorili súťaže družstiev na čas v slalome bez lopty, s loptou, podávanie lôpt a nakoniec súťaž v streľbe. Následne odohrala každá škola po dva basketbalové zápasy na základe náhodného žrebu. Každá súťaž bola bodovaná a následne dostali družstvá body aj za basketbalový zápas. Výpadky vo výučbe telesnej výchovy za posledné dva roky boli viditeľné. Tento rok bolo podujatie určené pred ročníky 2010 a 2011. V basketbalových zápasoch sa objavili začiatočnícke prvky a chyby, ale pozitívom bol zápal pre hru a nadšenie detí.

Deti počas zápasov usmerňoval aj kvalifikovaný rozhodca. Víťazné školy získali diplomy a trofeje z podujatia. Všetci žiaci dostali tématické tričká. Akcia mala pozitívny priebeh a nielen po športovej stránke splnila svoj cieľ. Poďakovanie patrí ZŠ Krymská v Michalovciach, ktorá vytvorila výborné podmienky pre bezproblémový priebeh podujatia.

 

Prvenstvo z roku 2022 obhájila domáca ZŠ Krymská (7.ZŠ) pred ZŠ Okružná ´B´ (6.ZŠ) a pred ZŠ J.A.Komenského (4.ZŠ). Víťazné družstvo získala celkovo spolu 17 bodov. Kompletnú fotogalériu z podujatia na stránke www.1bkmi.sk a na facebooku 1.BK Michalovce.

 

Výsledky basketbalových zápasov:

 

2.ZŠ ´A´ – 8.ZŠ ´B´ 22:2, 2.ZŠ ´B´ – 8.ZŠ ´A´ 6:0, 4.ZŠ – 7.ZŠ 11:7, 6.ZŠ ´A´ – 6.ZŠ ´B´ 10:4,

8.ZŠ ´B´ – 6.ZŠ ´B´ 0:9, 7.ZŠ ´B´ – 6.ZŠ ´A´ 2:24, 8.ZŠ ´A´ – 4.ZŠ 2:12, 2.ZŠ ´A´ – 2.ZŠ ´B´ 12:0

 

Výsledky jednotlivých discipín :

 

Slalom bez lopty : 4.ZŠ, 6.ZŠ ´B´, 6.ZŠ ´A´, 2.ZŠ ´B´, 7.ZŠ

Slalom s loptou : 7.ZŠ, 6.ZŠ ´ B´, 6.ZŠ ´A´, 2.ZŠ ´B´, 2.ZŠ ´A´

Podávanie lôpt : 6.ZŠ ´B´, 7.ZŠ, 4.ZŠ, 8.ZŠ ´B´, 8.ZŠ ´A´

Streľba : 7.ZŠ, 8.ZŠ ´A´, 6.ZŠ ´A´, 4.ZŠ, 8.ZŠ ´B´

 

Historické výsledky :

2022: 7.ZŠ, 6.ZŠ ´B´, 4.ZŠ

2018: 7.ZŠ, 6.ZŠ ´B´, 5.ZŠ

2017: 6.ZŠ ´A´, 7.ZŠ, 6.ZŠ ´B´

2016: 5.ZŠ, 8.ZŠ, 6.ZŠ

2015: 5.ZŠ, 7.ZŠ, 4.ZŠ

 

1.BK Michalovce