Mesto Michalovce – Odbor školstva a športu a jeho Koordinačná komisia mestských športových súťaží v spolupráci so Základnou školu na Ul. Okružná 17 (6. ZŠ) v Michalovciach boli dňa 7. 10. 2022 organizátormi už XV. ročníka mestského turnaja v malom futbale pre 3.-4. ročník žiakov ZŠ „O pohár primátora mesta“. Víťazom XV. ročníka sa stalo družstvo Základnej školy na Ul. Okružná 17(6. ZŠ) pred ZŠ, J. Švermu 6(2.ZŠ), ZŠ T. J. Moussona(1.ZŠ) a ZŠ, Moskovská 1(3.ZŠ).