Dňa 27.9.2022 sa na Gymnáziu Pavla Horova uskutočnilo podujatie pre žiakov ZŠ v rámci Európskeho dňa jazykov.  S radosťou sme prijali pozvanie a skupinka našich žiakov sa tak pripojila k oslave jazykovej rozmanitosti v Európe. Žiakom boli priblížené štyri cudzie jazyky ktoré sa na GPH vyučujú. Pripravené bolo kultúrne pásmo, hudobné vystúpenie a následne jazykové hry a kvízy v nemčine, angličtine, ruštine a francúzštine.

Žiaci aj naši pedagógovia mali za sebou príjemné strávené dopoludnie a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity.

 

Text: V.K  Foto: K.G