Riaditeľstvo Základnej školy Okružná 17, Michalovce Vám oznamuje, že dňa 30. septembra 2022 (piatok) udeľuje žiakom 1.-9. ročníka riaditeľské voľno, z dôvodu účasti učiteľov na metodických dňoch.

S pozdravom

                                            vedenie školy