Dňa 16.9.2022 sa na našej škole uskutočnilo “Účelové cvičenie”. Bolo zriadených niekoľko stanovíšť, ktoré museli triedy absolvovať. Napr. zdravotné okienko, odhad vzdialenosti, horolezeckú dráhu na rovnováhu, pri ktorej sa podával aj chutný kotlíkový guľáš, prenos zraneného cez prekážkovú dráhu, hod granátom do vytýčeného cieľa, poznávanie stromov a bylín a stanovište CO. Tak ako po minulé roky, tak aj teraz sa žiaci  veľmi snažili, aby práve ich trieda bola tou najúspešnejšou.