Dňa 27.5.2022 sa na našej škole ZŠ Okružná 17 uskutočnilo preventívne stretnutie na tému: Prevencia drogových závislostí formou zážitku, pre triedu 7.D a 8.E.

Lektor dal možnosť žiakom vyskúšať „simulátory vplyvu alkoholu a drog“, ktoré imitujú pocit omamnej látky ako LSD, extáza, marihuana, a alkohol v rozmedzí 0,4 až 2,5 promile.

Prevencia zážitkovou formou mala u žiakov veľmi dobrú spätnú väzbu, nakoľko si mohli okuliare-simulátory skúsiť sami na sebe. Cieľom stretnutia bolo podať objektívne a spoľahlivé informácie o účinkoch ako aj o rizikách a nebezpečenstvách drog pri ich užívaní. Pri danej problematike, vzhľadom na vek mladých ľudí, je niekedy konštruktívne nemoralizovať, a naopak podporiť mladých ľudí, aby mysleli sami za seba.