Denný mestský tábor na našej škole

Termín :    11. 7. 2022 – 15. 7. 2022  (5 pracovných dní)

V čase :      od 7:00 hod.  –  do 16:00 hod.

Bližšie info v prihláške:  TU

Harmonogram letných denných mestských táborov na ZŠ v našom meste