30.3.2022 sa v našej spoločenskej miestnosti uskutočnil prednes poézie a prózy so známym názvom Hviezdoslavov Kubín. Žiaci si zmerali svoje sily. Veru, bolo čo počúvať.

Umiestnenie žiakov:

II. kat.: POÉZIA
1. miesto: Sarah Červeňáková, VI.D
2. miesto: Sofia Borovičová, V.C
                 Nela Pončáková, V.D
3. miesto: Alex Tkáč, V.A

II. kat.: PRÓZA
1. miesto: Veronika Kmecová, VI.A
2. miesto: Karolína Bodnárová, VI.C
3. miesto: Filip Zygmunt, V.C

III. kat.: POÉZIA
2. miesto: Sofia Hudáková, VIII.C

III.kat.: PRÓZA
1. miesto: Zoja Petrová, VIII.D

Výhercom úprimne blahoželáme a prajeme veľa šťastia na okresnom kole!
Všetkým ostatným žiakom ďakujeme za účasť. Odviedli kus dobrej roboty a spríjemnili nám deň.