Riaditeľstvo Základnej školy Okružná 17, Michalovce Vám týmto oznamuje, že dňa  6.4.2022  v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z § 150 ods.5 ,udeľuje riaditeľské voľno žiakom   5. – 8. ročníka  z dôvodu Testovania 9.

 

                                                                                                                                                riaditeľ školy