Vážení rodičia!

Dovoľte, aby sme Vás aj tohto roku oslovili s prosbou darovať 2 % dane z príjmu fyzických a právnických osôb občianskemu združeniu s názvom „SRRZ Rodičovské združenie pri VI. ZŠ“.

Vaše poukázané finančné prostriedky použijeme na :

  • modernizáciu vyučovacieho procesu
  • na podporu zdravia
  • na podporu spolupráce s rodinou

Ďakujeme.

Rodičovská rada a Riaditeľstvo ZŠ Okružná 17 v Michalovciach

Aktuálne tlačivo si môžete stiahnuť  tu – Vyhlásenie 2% 2021

 

Ako darovať 2% dane pre rodičovské združenie?

  • Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, tak požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2022 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatenie dane, zároveň si stiahnite a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní  2% zaplatenej dane. Predvyplnené tlačivo odneste priamo na daňový úrad alebo odovzdajte triednemu učiteľovi do 25.4.2022.
  • Ak ste FO a sami podávate daňové priznanie informáciu o darovaní 2% vpisujete priamo do vášho daňového priznania. Termín do 31.3.2022.
  • Ak ste PO podávate daňové priznanie informáciu o darovaní 1% (2%) vpisujete priamo do vášho daňového priznania. Termín do 31.3.2022.

 

Údaje potrebné k darovaniu:

Názov: Slovenská rada rodičovských združení  SRRZ-Rodičovské združenie pri  VI.ZŠ

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Okružná 17, 071 01 Michalovce

IČO: 173196170050