Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovostipotrebné pre rodiča na vstup do školy