Dňa 2.9.2021 sa prváčikovia sústredia na zadnom školskom dvore (asfaltová plocha) o 7:45, kde budú zaradení do tried. Ostatní žiaci 2.-9. ročníka sa zhromaždia pred školou na asfaltovej ploche o 8:00. Potom sa s triednymi učiteľmi presunú na zadný školský dvor. (alternatíva pekné počasie)

 

Ak by pršalo, prváčikovia prídu do telocvične školy a tam budú zaradení do tried. Ostatní žiaci 2.-9. roč. prídu priamo do svojich tried.

Obed sa v tento deň  v školskej jedálni nepodáva.