Zákonní zástupcovia budúcich prvákov si môžu rozhodnutia o prijatí prevziať od 7.6.-15.6.2021 v čase od 8:00-14:00.