Od 3.5. 2021 bude okres Michalovce v COVID- automate červený, takže platí infografika  pre červený okres.

pravidlá od 3. mája

Bližšie info TU.

čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti pre  zákonných zástupcov žiaka 1. a 2. stupňa-aktualizované a platné od 3.5.2021

čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti pre zamestnancov – aktualizované a platné od 3.5.2021