• čestné vyhlásenia pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov si môžete stiahnuť z linku nižšie, pre žiakov 2. stupňa je tlačivo príloha 8a, pre žiakov 1. stupňa a zákonných rodičov 11a a pre zamestnancov školy 9a.

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/