Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 19. apríla 2021

 

Príloha 8a žiak a zákonný zástupca čestné vyhlásenie a súhlas

 

Príloha 8b žiak a zákonný zástupca informovanie dotknutých osôb