tdgVážení rodičia budúcich prvákov,

v záujme ochrany zdravia detí, rodičov aj učiteľov bude zápis do 1. ročníka školy realizovaný výlučne ELEKTRONICKY – formou online dotazníka. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Zápis sa uskutoční od 1. apríla 2021 do 30. apríla 2021.

Pri zápise je potrebné aj za bežných podmienok predložiť občiansky preukaz a kópiu rodného listu dieťaťa. Tieto dokumenty sa pomocou online formulára nedajú dokladovať a nechceme ich žiadať ani v elektronickej podobe. 

Prosíme preto všetkých rodičov budúcich prvákov, aby využili online zápis prostredníctvom elektronickej prihlášky.

 

V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov neviete alebo nemôžete prihlásiť dieťa elektronickou prihláškou, volajte  pani zástupkyňu Mgr. A. Giraltošovú na tel. číslo 0911 796 655 v pracovných dňoch od 8.00 – 15.00 hod.

Povinnosť zapísať dieťa platí aj pre rodičov detí, ktoré:

  • v školskom roku 2020/2021 mali odklad povinnej školskej dochádzky,
  • v školskom roku 2021/2022 plánujú odklad povinnej školskej dochádzky,
  • v školskom roku 2021/2022 plánujú predčasné zaškolenie dieťaťa.

 

Prosíme rodičov, ktorí plánujú odklad povinnej školskej dochádzky alebo predčasné zaškolenie pre svoje dieťa, prípadne potrebujú uviesť skutočnosti, o ktorých by sme mali vedieť, aby tieto uviedli do poznámky na elektronickej prihláške.

Elektronickú prihlášku si môžete vyplniť vopred TU.

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám bude doručený e-mail (uvedený v prihláške) o potvrdení prijatia prihlášky. 

Po naplnení stavu budú v nasledujúcich dňoch na webstránke školy www.zsokruzna.sk zverejnené jedinečné kódy (v prihláške) žiakov prijatých do 1.ročníka, preto je potrebné si ich uchovať.

Kontrola údajov uvedených v prihláške sa uskutoční v škole po 30. 4.2021, informácia o presnom termíne bude zverejnená na webstránke školy www.zsokruzna.sk