Príručka

 

nové tlačivo pre zákonných zástupcov od 5.3.2021 stiahnuť nižšie!!!

Príloha č. 11c – Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov