Aktuálne tlačivo si stiahnite tu: Vyhlásenie 2% 2020

Vážení rodičia!

Dovoľte, aby sme Vás aj tohto roku oslovili s prosbou darovať 2 % dane z príjmu fyzických a právnických osôb občianskemu združeniu s názvom „SRRZ Rodičovské združenie pri VI. ZŠ“.
Za uplynulé roky sme z týchto prostriedkov doplnili vybavenie učební modernými učebnými pomôckami pre žiakov školy a zmodernizovali športový areál.
Veríme, že aj v tomto roku sa nám podarí s Vašou pomocou skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.

Rodičovská rada a Riaditeľstvo ZŠ Okružná 17 v Michalovciach

Predvyplnené tlačivo si môžte stiahnuť, vytlačiť, vyplniť svoje údaje, podpísať a odniesť priamo na daňový úrad do 30.4.2021

POSTUP

Pre väčšinu zamestnancov, ktorí pracujú vo firmách, teda im robia daňové priznanie v práci je postup nasledovný. Na daňový úrad doručíte dva dokumenty. Prvé – Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vydá zamestnávateľ. Druhé je predvyplnené tlačivo o poukázaní dane pre naše rodičovské združenie. Môžete ho stiahnuť  tu – Vyhlásenie 2% 2020. Dopíšete údaje, vytlačte a podpíšte ho.  Obe tlačivá odneste na daňový úrad.