Manuál ohľadne návratu žiakov do škôl si môžete pozrieť tu.

Tlačivo zákonný zástupca čestné vyhlásenie (6.2.2020)

Informovanie  dotknutej osoby_zákonného zástupcu (6.2.2020)

Tlačivo zamestnanec čestné vyhlásenie  (6.2.2020)

Informovanie dotknutej osoby_zamestnanca (6.2.2020)