Koľko lásky sa zmestí do krabíc? Veľa, preveľa!

 

Ďakujeme všetkým úžasným deťom, ich rodičom a triednym učiteľom! Na celoslovenskú charitatívnu zbierku, ktorá sa koná už tretím rokom, vyzbierala naša škola úžasných 172 krabičiek plných lásky!!! Aj napriek tomu, že sa mohol zapojiť len prvý stupeň, podarilo sa vyzbierať neuveriteľné množstvo krabičiek.

Charitatívna zbierka, ktorú sme minulý týždeň ukončili odovzdaním poslednej krabičky, chytila za srdce. Deti napĺňali krabice rôznymi darčekmi pre osamelých seniorov, nakupovali potrebné veci, kreslili obrázky, maľovali pohľadnice, písali listy, balili krabice, dekorovali a vkladali do nich kúsok ľudského tepla, spolupatričnosti a lásky. Verím, že naša snaha prinesie veľa úsmevov na tvári ľudí, ktorí v tejto neľahkej dobe pociťujú samotu asi najviac.

Naše krabičky poputujú o.i. najmä do Sobraneckého okresu, kde potešia DSS Horňa, Denný stacionár Sobrance, DD Sobrance, seniorov v nemocnici na odd. pre dlhodobo chorých, Dosos n.o. Sobrance, Zariadenie Bajany, DD Remetské Hámre, DSS Dúbrava, ZSS Ubľa, DSS Lidwina Strážske, DSS a zariadenie pre seniorov Harmonia Strážske a osamelo žijúci seniori.

Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť tejto krásnej akcie, lebo tie iskričky v očiach detí z toho, že urobili dobrý skutok, sú neopísateľné.

 

Zbierku bola realizovaná pod záštitou nášho žiackeho parlamentu a jej koordinátoriek Mgr. Kataríny Hičovej, Mgr. Veroniky Kmecovej, Mgr. Milady Pradovej a sociálnej pedagogičky Mgr. Lucie Kudláčovej.

 

 

Mgr. Lucia Kudláčová

(sociálna pedagogička)