Už je to pár týždňov čo sú Naši žiaci – Vaše deti na dištančnom vzdelávaní. Pre niekoho dištančné vzdelávanie je akýmsi strašidlom – strata denného režimu, lenivosť žiakov, menej vedomosti… naopak iní majú vidinu príjemných prázdnin. Nech je to akokoľvek, MY Vám prinášame pár rád, ako to môžeme všetko zvládnuť bez straty zdravého rozumu 😊.

  1. Neočakáva sa od Vás, že budete učiteľom:

Vaším poslaním naďalej zostáva trénovať zručnosti dieťaťa a zároveň byť jeho oporou. Chváliť dieťa za snahu a usilovnosť. Zvoľte si vlastné formy hodnotenia, nezávislé na škole. Určite nerobte úlohy za dieťa. Všetci máme svoje povinnosti, za ktoré si nesieme zodpovednosť.

  1. Plán dňa:

Keďže Vaše dieťa už nemá pravidelný rozvrh bežného školského dňa, pomôžte deťom vytvoriť plán dňa. Vďaka skúsenosti pedagógov z predchádzajúcej mimoriadnej situácie sú učitelia omnoho lepšie pripravení. Žiaci začínajú ráno vyučovanie, preto v noci nesmú ponocovať – je dobré ak dohliadnete, aby dodržiavali potrebný čas spánku. Keďže deti sú kvôli dištančnému vzdelávaniu pripútaní k počítaču, skúste im navrhnúť, aby sa počas prestávok troška ponaťahovali / prešli sa. Zároveň by bolo vhodné, aby v popoludňajších hodinách trávili čas napríklad čítaním kníh, cvičením, alebo ak to situácia dovoľuje, ísť na prechádzku. Jednoducho čokoľvek čo Vaše dieťa dostane aspoň na chvíľku od obrazovky monitora.  

  1. Na všetkom zlom je niečo pozitívne:

Možno bojujete so strachom, že kvôli dištančnému vzdelávaniu budú Vaše deti zaostávať za plánovaným učivom. No aj napriek tomu, že je učenie z domu o čosi náročnejšie, tak učitelia robia všetko čo je v ich silách. Pre deti takáto forma vyučovania predstavuje príležitosť rozvíjať samostatnosť, vytrvalosť, flexibilitu a tvorivosť, keďže si môžu vyhľadávať aj vlastné pomôcky (prezentácie, videá…). Ako som vyššie uviedla určite ich podporte v samostatnosti a nebojte sa nechať ich spraviť chyby – učiteľ ich dokáže naviesť a to je práve tá spätné väzba pre učiteľa, vďaka ktorej dokážu zistiť, čo je ešte potrebné dovysvetliť.

Mgr. Patrícia Šutová
školská psychologička