Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR
č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

 

 

Usmernenie MŠVVaŠSR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania

Podmienky vstupu do školy

Výhlásenie zákonného zástupcu_žiaka 3_11_2020

Výhlásenie zamestnanca_školy 3_11_2020

Výhlásenie návštevníka 3_11_2020