Deň hrania v SR sme oslávili na našej škole aj tento rok. Heslom tohto ročníka bolo „Veľkí, malí, všetci hraví, hrajte sa v Deň hrania s nami“ a vedeckou hračkou bolo kyvadielko. Žiaci 8. a 9. ročníka zhotovili jednoduché hračky na fyzikálnom princípe. Zaujímavé kyvadielka vyrobili z rôznych materiálov.

Svetový deň hrania sme spoločne so žiakmi oslávili dôstojne, skrátka zahrali sme sa…