Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

Pre rodičov: Prvý deň školského roka 2020/2021 obidve vyhlásenia priniesť do školy!

(Vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník)

 

Manuál opatrení počas pandémie ochorenia COVID-19

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník pred začiatkom šk. roka 2020/2021 aktualizovaný