“Do skvelej školy si nechodíte ani tak po vedomosti, ako skôr po šikovnosť a návyky. Po návyk udržať pozornosť, po umenie vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu vytvoriť stanovisko, po umenie rýchlo preniknúť do myšlienok druhých, po návyk dať na napomenutia a vyvrátenia dôkazmi, po umenie vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas, po návyk všímať si aj nepatrné detaily, po umenie pracovať na veciach, ktoré je možné v súčasnej dobe dosiahnuť, pre vkus, pre schopnosť rozlišovať, po odvahu a po mentálnu triezvosť. A nad všetko ostatné, do skvelej školy si chodíte po sebapoznanie.”

– William Cory

Možno i VY teraz uvažujete, či ste svoje dieťa mali „zapísať“ do školy. Uvažujete, či má „všetkých päť pé“, respektíve, čo ešte musíte do septembra stihnúť.

Prečítajte si teda našu pomôcku:

SPOLOČENSKÉ PREDPOKLADY

Je obľúbené a prijímané ostatnými deťmi a nemá agresívne či trpiteľské postoje, keď sa stretáva s ťažkosťami.

Má schopnosť podeliť sa s ostatnými.

Je ochotné doma pomáhať a plniť jednoduché úlohy.

Je spokojné, ak sa hrá v malej skupine kamarátov.

Vie sa postarať o svoje osobné potreby, vie si umyť a utrieť ruky.

Ak mu ponúknu novú činnosť, je ochotné sa pridať.

Ak sú dané pokyny, je pripravené akceptovať ich.

 

TELESNÉ PREDPOKLADY

Vie zapínať zips, gombíky, vie si zašnurovať topánky.

Má šikovné prsty, vie strihať nožnicami, šiť tupou ihlou a niťou, navliekať korálky a ovláda iné činnosti, pri ktorých sa vyžaduje manuálna zručnosť.

Vie chytiť a hodiť veľkú loptu.

Udrží dobre rovnováhu pri chodení po múre.

Vie poskakovať.

Vie skákať na jednej nohe.

Nie je bezdôvodne nepokojné.

Dosiahne ponad hlavu pravé ucho ľavou rukou a opačne.

PSYCHICKÉ PREDPOKLADY

Vie hovoriť o nedávnych udalostiach alebo skúsenostiach rozumne a plynule.

Rado počúva rozprávanie a je schopné počúvať bez prejavov nepokoja.

Pozná farby a vie ich pomenovať.

Vie svoje meno a priezvisko, adresu, prípadne číslo telefónu rodičov.

Vie si zapamätať, o čo ide v jeho obľúbených príhodách.

Má dobrú výslovnosť a vety tvorí plynule.

Vie naspamäť niekoľko detských piesní a riekaniek.

Rado spieva, aj keď falošne.

Má túžbu čítať, zaujíma sa o všetko, čo sa dá čítať.

Ak sa hrajú ostatné deti, zapojí sa do hry.

Dodržiava inštrukcie, keď sa hrá novú hru.

 

Tešíme sa na Vás v septembri!