Na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 sa s účinnosťou od 1. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 1. -5. ročníka na ZŠ. 

Pri prvom nástupe je zákonný zástupca povinný predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia. Vyhlásenie si môžte stiahnuť tu.