Vážení rodičia budúcich prvákov,

zápis do Základnej školy Okružná 17, Michalovce sa z dôvodu nariadenia MŠVVaŠ SR presúva v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020 a má prebiehať bez prítomnosti detí.

Prosíme preto všetkých rodičov budúcich prvákov, aby využili online zápis prostredníctvom elektronickej prihlášky.

V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov neviete alebo nemôžete prihlásiť dieťa elektronickou prihláškou, volajte  pani Mgr. A. Giraltošovú na tel. číslo 0911 796 655 v pracovných dňoch od 8.00 – 15.00 hod.

Povinnosť zapísať dieťa platí aj pre rodičov detí, ktoré:

  • v školskom roku 2019/2020 mali odklad povinnej školskej dochádzky,
  • v školskom roku 2020/2021 plánujú odklad povinnej školskej dochádzky,
  • v školskom roku 2020/2021 plánujú predčasné zaškolenie dieťaťa.

 

Prosíme rodičov, ktorí plánujú odklad povinnej školskej dochádzky alebo predčasné zaškolenie pre svoje dieťa, prípadne potrebujú uviesť skutočnosti, o ktorých by sme mali vedieť, aby tieto uviedli do poznámky na elektronickej prihláške.

 

Elektronickú prihlášku si môžete vyplniť vopred TU.

Elektronický zápis bude spustený od 15.4.2020 od 7.00 hodiny.

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám bude doručený e-mail (uvedený v prihláške) o potvrdení prijatia prihlášky. Následne Vás budeme telefonicky kontaktovať za účelom overenia elektronickej prihlášky a dokončenia zápisu. 

Po naplnení stavu budú v nasledujúcich dňoch na webstránke školy www.zsokruzna.sk zverejnené jedinečné kódy (v prihláške) žiakov prijatých do 1.ročníka, preto je potrebné si ich uchovať.

Kontrola údajov uvedených v prihláške sa uskutoční po opätovnom otvorení škôl po skončení mimoriadnej situácie v SR, v  Základnej škole Okružná 17, Michalovce.

 

    

 

Mgr. Eleonóra Kanócová

           riaditeľka školy