Oznam pre rodičov

 
Vážení rodičia, 
Ministerstvo školstva SR  po rokovaní vlády SR, rozhodlo o opatreniach týkajúcich sa základných škôl. Vyučovanie bude prerušené do odvolania. Testovanie pre žiakov 9. ročníka je v tomto školskom roku zrušené. Prihlášky na stredné školy bude možné podávať do 15. mája 2020, bez nutnosti lekárskeho potvrdenia. Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30.júna 2020.  Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční od 15. apríla do 30. apríla 2020 online formulárom. Bližšie informácie a pokyny k zápisu žiakov do 1. ročníka budú zverejnené na web stránke školy.